Kierunki

Kursor

> TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Nauka trwa - 2 lata, tj. 4 semestry,

system; stacjonarny dla dorosłych 

Praca: Technicy elektroniki medycznej mogą podejmować pracę w szpitalach, klinikach i przychodniach; zakładach naprawy sprzętu medycznego; wytwórniach i serwisach aparatury medycznej i sprzętu elektronicznego, zespołach konstrukcyjnych aparatury medycznej.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia; 

- podstawy przedsiębiorczości

- zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

- zarys psychologii

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna

- język zawodowy 

- język migowy

- podstawy układów elektronicznych i elektrycznych

- podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej

- informatyka i techniki komputerowe w medycynie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym;

- pomiary elektryczne i elektroniczne

- instalacja i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

PRAKTYKI ZAWODOWE