Kierunki

Kursor

> TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry

Cykl kształcenia- zaoczny 

Praca: Technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia;

- podróżni w portach i terminalach

- podstawy organizacji portów i terminali

- transport w portach i terminalach

- procesy magazynowe w portach i terminalach

- Język angielski w eksploatacji portów i terminali 

- Język obcy w eksploatacji portów i terminali

- obsługa podróznych w portach i terminalach

- obsługa magazynów

- eksploatacja środków transportu

PRAKTYKI ZAWODOWE