Kierunki

Kursor

> Florysta

Florysta

Przedmioty obowiązujące w 1- rocznym cyklu kształcenia;

- materiałoznawstwo roślinne

- materiałoznawstwo nieroślinne

- kulturowe podstawy florystyki

- środki wyrazu twórczego

- kompozycje florystyczne

- przedsiębiorstwo florystyczne

- język obcy we florystyce

- wykonywanie kompozycji florystycznych

- praktyki zawodowe