Kierunki

Kursor

> TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK WETERYNARII

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Cykl kształcenia - 2 lata ( 4 semestry)

system- zaoczny 

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia;

Działalność gospodarcza w weterynarii

Język obcy w weterynarii

Przepisy ruchu drogowego

Anatomia i fizjologia zwierząt

Chów, hodowla i inseminacja zwierząt

Diagnostyka weterynaryjna

Choroby i pielęgnacja zwierząt

Administracja weterynaryjna

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce

Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych

Zabiegi weterynaryjne

Analityka weterynaryjna

Kontrola i nadzór weterynaryjny

Praktyki zawodowe