Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik masażysta


Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

System: stacjonarny dla dorosłych(wieczorowy)

Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury

Praktyka zawodowa: tak

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:

- organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy w ochronie zdrowia- niemiecki

- podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia

- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

- język migowy

- komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

- teoretyczne podstawy masażu

- anatomia z fizjologią

- zarys fizjoterapii

- zagadnienia kliniczne w masażu

- podstawy przedsiębiorczości

- masaż

- fizjoterapia

- anatomia topograficzna

- MASAŻ- zajęcia praktyczne 

- Praktyki zawodowe