Kierunki

Kursor

> Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby, być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze, potrafić organizować pracę i współpracować z ludźmi. 

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.

Przedmioty obowiązujące w 2- letnim cyklu kształcenia;

- wychowanie fizyczne

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy zawodowy- angielski

- podstawy psychologii i pedagogiki

- zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy

- język migowy

- podstawy terapii zajęciowej

- podstawy przedsiębiorczości

- komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

- planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

- prowadzenie terapii zajęciowej ( zajęcia praktyczne)

- praktyka zawodowa