Kursy

Kursor

> Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zakres 12-godzinnego szkolenia obejmuje nastepujace zagadnienia:

1. Budowa ciała i jego funkcje

2. Badania i reanimacja chorego

3. Urazy

4. Opieka medyczna nad uratowanymi osobami

 

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów ićwiczeń oraz demonstracji

Cena 130 zł