Kursy

Kursor

> KADROWO-PŁACOWY

KADROWO-PŁACOWY

Uczestnicy kursu  podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program PŁATNIK.

 

 Zajęcia odbywają sie trzy razy w tygodniu:

poniedziałek

wtorek

środa

w godzinach od 16:45 do 19:45 

 

 Zakres tematyczny 50 godzinnego  kursu obejmuje:

1. Podstawy prawne zawieranie umów o pracę:

2. Organizacja pracy działu personalnego

3. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej

4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:

- dokumentacja płac
- wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
- obliczanie urlopu wypoczynk.(ekwiwalent za urlop), okolicznościowego, nieobecności płatne
- obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich
- obliczanie zasiłków z budżetu państwa
- świadczenia na rzecz pracowników

5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym

6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS

7. Obsługa programu "Płatnik"

 Cena 420 zł

kurs organizujemy przy min. 6 osobach 

 

 W cenie kursu zapewniamy materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD