Kursy

Kursor

> KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

Od września zapraszamy na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie opiekun medyczny.

Kurs kończy się państwowym egzaminem zawodowym OKE.

Nauka trwa rok czasu, zajęcia w formie zaocznej w piątki i w soboty co drugi weekend

Zapraszamy osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym , zawodowym 


Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej, pomocy w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, aktywizowania do zwiększenia samodzielności życiowej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.

Praca: placówki pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo- lecznicze, szpitale

Cena 500 zł z możliwością płatności w 10 ratach po 50 zł miesięcznie