Kursy

Kursor

> Język migowy

Język migowy

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych


Zakres tematyczny 40-godzinnego kursu

1. Daktylografia: znaki statyczne w pozycji klasycznej (A L I B R W E Y C P O S T)

2. Daktylografia: znaki statyczne w pozycji odmienne od klasycznej (M N U)

3. Znaki liczebników głównych od 1 do 100

4. Daktylografia:  znaki dynamiczne, liter polskich, diagrafy (K G F Z D X H J Ł) (Ą Ę Ć Ó Ś Ń Ź Ż) (CH CZ SZ RZ)

5. Znaki liczebników głownych od 100 do miliarda

6. Liczebniki porządkowe, działania arytmetyczne, skróty

7. Ideagrafia: Rachuba czasu

8. Ideografia: Pierwszy kontakt

9. Praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina

10. Urzędy i instytucje

11. Kultura, sport i wypoczynek

Cena kursu 480 zł przy min. 5 osobach