Kursy

Kursor

> SANITARIUSZ SZPITALNY

SANITARIUSZ SZPITALNY

SANITARIUSZ SZPITALNY

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300)  pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy, winien dodatkowo posiadać co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 Program kursu obejmuje 240 godzin (w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 160 godzin zajęć praktycznych):

1. Ogólne wiadomości o człowieku

2. Profilaktyka zakażeń szpitalnych

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna

4. Opieka nad chorym w szpitalu

5. Zajęcia praktyczne 160 godz.

 

 Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy sanitariusza medycznego w szpitalach i pozostałych placówkach służby zdrowia.