Kierunki

Kursor

> Technik dentystyczny

Technik dentystyczny

Technik dentystyczny przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęki i żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę, oraz ich artykulacja;

- realizowania technologicznych procedur laboratoryjnego wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i epitez stosowanych do rehabilitacji narządu żucia;

- wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych ;wykonywania pracy zgodnie z przekazanym projektem klinicznym.

Miejsca pracy: pracownie protetyczne, pracownie ortodontyczne, laboratoria dentystyczne.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej