Kierunki

Kursor

> Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

System: zaoczny, wieczorowy.

Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury.

Praktyka zawodowa: tak

Zawód: Technik hotelarstwa

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik hotelarstwa: planuje, oferuje, nadzoruje oraz wykonuje usługi hotelarskie, ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową, współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski.

Praca: Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska oraz na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa i turystyki. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego technik hotelarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczaniu w 2-letnim cyklu kształcenia:

- organizacja pracy w hotelarstwie

- ekonomika i prawo w hotelarstwie

- obsługa konsumenta

- obsługa informatyczna w hotelarstwie

- marketing usług hotelarskich

- język obcy zawodowy

- zajęcia praktyczne

- praktyka zawodowa (8 tygodni)

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej