Kierunki

Kursor

> Technik ochrony fizycznej i mienia

Technik ochrony fizycznej i mienia

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego.

Praca: agencje ochrony fizycznej osób i mienia, agencje detektywistyczne itp.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy prawne wykonywania zadań ochrony
- organizacja ochrony osób i mienia
- ochrona obiektu i techniczne środki zabezpiecznia osób i mienia
- ochrona imprez masowych
- organizacja ochrony konwoju
- ochrona osób
- techniki samoobrony i interwencji
- podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania
- podstawy prawa
- podstawy psychologii i socjologii pracy
- wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki
- etyka zawodowa
- ratownictwo
- wyszkolenia strzeleckie
- usługi detektywistyczne
- praktyka zawodowa (po 2 tygodnie w semestrze II i III)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej