Kierunki

Kursor

> Protetyk słuchu

Protetyk słuchu

Praca: prywatne gabinety zajmujące się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;podmioty lecznicze (przychodnie, szpitale itp.);własna działalność gospodarcza świadcząca usługi z zakresu protetyki słuchu.

Absolwent potrafi:wykonywać badania słuchu u dorosłych i dzieci;analizować i oceniać wyniki badań słuchu na potrzeby protezowania;dobierać i dopasowywać aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające słyszenie;sprawować opiekę audioprotetyczną po doborze aparatów słuchowych;wykonywać odlew ucha;produkować wkładkę uszną i obudowę aparatu wewnątrzusznego;prowadzić działania profilaktyczne i udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Przedmioty obowiązujące 2- letnim cyklu kształcenia;

- zarys anatomii, fizjologii i patologii

- metody badania słuchu

- akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

- metody doboru aparatów słuchowych

- budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

- otoplastyka

- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

- język obcy w protetyce słuchu

- język migowy

- badania słuchu- pracownia

- dopasowanie aparatów słuchowych

- opieka audiprotetyczna

- praktyki zawodowe 

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej