Kierunki

Kursor

> Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH  - nauka za darmo!

- po zasadniczej szkole zawodowej NAUKA 2 LATA

- po szkole podstawowej, gimnazjum NAUKA  3 LATA

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej