Kierunki

Kursor

> Technik masażysta

Technik masażysta

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Wyjątkowy kierunek dla osób, które chcą zdobyć zawód będący pasją oraz sposobem na życie.

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym po którym słuchacz otrzymuje Dyplom z prawem do samodzielnego wykonywania pracy we wszystkich placówkach służby zdrowia w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym: piątki po południu i soboty.

Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i zgodę Ministerstwa Zdrowia.

- Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów - magistrów i doktorów posiadających wspaniałe przygotowanie pedagogiczne i kliniczne oraz bogate doświadczenie zawodowe .
- Szkoła posiada profesjonalnie wyposażone pracownie masażu.
- Nasi absolwenci są wysoko cenionymi specjalistami w zakresie masażu i znajdują zatrudnienie zarówno w regionie zamieszkania jak i za granicą .

Nauczymy Cię:
- wykonywać masaż klasyczny i segmentarny,
- wykonywać drenaż limfatyczny,
- wykonywać masaż sportowy i kosmetyczny,
- wykonywać masaż punktowy,
- stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
- obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu,
- obslugiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu,
- współpracować w zespole terapeutycznym,
- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań - zawodowych,
- udzielać pierwszej pomocy podczas zagrożenia zdrowia i życia,
- postępować zgodnie z zasadami etyki.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej