Kierunki

Kursor

> Technik obsługi ruchu turystycznego

Technik obsługi ruchu turystycznego

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik obsługi ruchu turystycznego
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik obsługi ruchu turystycznego: ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje wyjazdy urlopowe oraz grupowe wyjazdy służbowe

Praca: Absolwenci kierunku znajdą pracę w: biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy turystyki
- obsługa ruchu turystycznego
- geografia turystyczna
- ekonomia i prawo w turystyce
- marketing usług turystycznych
- obsługa informatyczna w turystyce
- język obcy zawodowy
- zajęcia praktyczne
- specjalizacja
- praktyka zawodowa (12 tygodni)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej