Kierunki

Kursor

> Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik rachunkowości
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik rachunkowości: prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Praca:  zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych takich jak towarzystwa ubezpieczeniowe, urzędy skarbowe, banki. Może pracować jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- podstawy ekonomii
- technika biurowa
- statystyka
- zasady rachunkowości
- marketing
- elementy prawa
- przedsiębiorcy
- rachunkowość
- finanse
- język obcy zawodowy
- kultura zawodu
- pracownia ekonomiczno- informatyczna
- praktyka zawodowa (po 4 btygodnie w semestrze III i IV)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej