Kierunki

Kursor

> Technik informatyk

Technik informatyk

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET

Zawód: Technik informatyk
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Technik informatyk: zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji,  dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Praca:  Informatyków potrzebują firmy z każdej branży

Przedmioty nauczania w 2-letnim cyklu kształcenia:
- systemy operacyjne i sieci komputerowe
- oprogramowanie biurowe
- programowanie strukturalne i obiektowe
- urządzenia techniki komputerowej
- multimedia i grafika komputerowa
- język angielski zawodowy
- zajęcia specjalizacyjne
- praktyka zawodowa (4 tygodnie)

System: zaoczny,wieczorowy
Czas trwania: 2 lata (policealna) - do szkoły przyjmowane są osoby z wykształceniem średnim,bez obowiązku posiadania matury
Praktyka zawodowa: tak

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej