Uprawnienia

Kursor
Policealna szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych

Typ szkoły: Policealna szkoła ponadgimnazjalna dla dorosłych

Centrum Kształcenia "Plejada" Szkoła Policealna jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod nr 4320-5/08 i posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra WO.V.KN decyzją nr 4321-2/08 z dnia 26 marca 2008r.

Rekrutacja

Kursor
Rekrutacja

Rekrutacja

Osoby chętne do pobierania nauki  w Centrum Kształcenia Plejada prosimy o zapisanie się do szkoły przez internet lub o przyniesienie do Sekretariatu Szkoły niżej wymienionych dokumentów: - świadectwo ukończenia szkoły średniej- 2 zdjęcia- podanie/ kwestionariusz osobowy  (dostępny na miejscu)- dowód osobisty (do wglądu)

więcej