Nazwa kierunku / zawodu:

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Miasto/Lokalizacja
Zielona Góra
Sumaryczna ilość godzin
200h

K1 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Tylko dla osób z wykształceniem średnim

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent udziela pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form rehabilitacji, opiekuje się osobą niepełnosprawną w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, pomaga prowadzić gospodarstwo domowe, motywuje do aktywności społecznej i zawodowej.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej