Nazwa kierunku / zawodu:

Asystentka stomatologiczna

Symbol zawodu: 325101
Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
800h
Cena
0,00 zł za semestr

Asystentka stomatologiczna po ukończeniu szkoły będzie mogła:

  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty;
  • kompletować zestawy podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych;
  • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych;
  • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych;
  • przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków;
  • użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne;
  • prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 16 godzin                                         Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia - 16 godzin         Propedeutyka zdrowia - 64 godzin
Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 32 godzin
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia - 40 godzin
Organizacja ochrony zdrowia - 48  godzin
Język angielski zawodowy - 32 godzin
Język migowy - 32 godzin
Technologie informatyczne - 24 godzin

Łączna liczba godzin - 288

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej - 200 godzin
Działalność profilaktyczno - lecznicza - 104 godzin

Łączna liczba godzin - 304

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 32 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej