Nazwa kierunku / zawodu:

BHP

Miasto/Lokalizacja
Zielona Góra

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

- identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników,
- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
Materiał nauczania realizowany jest zgodnie z Dz. U. z dnia 18.08.2004r. Ministra Gospodarki i Pracy

Wszystkie szkolenia prowadzone są przy użyciu metod aktywnych.
W czasie pracy zależy nam na dużej aktywności uczestników, na ich samodzielnym rozwiązywaniu problemów i praktycznym stosowaniu zdobywanej wiedzy i umiejętności.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej