Nazwa kierunku / zawodu:

Higienistka stomatologiczna

Symbol zawodu: 325102
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Biała Podlaska
Sumaryczna ilość godzin
1376h
Cena
0,00 zł za semestr

Higienistka stomatologiczna jest uprawniona do wykonywania następujących zadań:

  • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
  • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;
    prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;
  • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;
  • wykonywania zabiegów profilaktyczno - leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
  • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 32 godzin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 12 godzin
Stany zagrożenia życia i zdrowia - 48 godzin
Język migowy - 32 godzin
Język angielski w stomatologii - 64 godzin
Komunikacja personalna i społeczna - 32 godzin
Propedeutyka stomatologia – farmakoterapia - 100 godzin
Anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia - 112 godzin
Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej - 122 godzin

Organizacja ochrony zdrowia - 38 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym - 248 godzin
Działalność profilaktyczno- lecznicza higienistki stomatologicznej - 344 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 32 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej