Nazwa kierunku / zawodu:

Język migowy

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
40h
Cena
400 zł zł za semestr

Zakres tematyczny 40-godzinnego kursu

1. Daktylografia: znaki statyczne w pozycji klasycznej (A L I B R W E Y C P O S T)
2. Daktylografia: znaki statyczne w pozycji odmienne od klasycznej (M N U)
3. Znaki liczebników głównych od 1 do 100
4. Daktylografia: znaki dynamiczne, liter polskich, diagrafy (K G F Z D X H J Ł) (Ą Ę Ć Ó Ś Ń Ź Ż) (CH CZ SZ RZ)
5. Znaki liczebników głownych od 100 do miliarda
6. Liczebniki porządkowe, działania arytmetyczne, skróty
7. Ideagrafia: Rachuba czasu
8. Ideografia: Pierwszy kontakt
9. Praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina
10. Urzędy i instytucje
11. Kultura, sport i wypoczynek

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej