Nazwa kierunku / zawodu:

Kadrowo-płacowy

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
45h
Cena
600 zł zł za semestr

Uczestnicy kursu podczas zajęć poznają zasady prowadzenia spraw pracowniczych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas kursu omówione zostaną kwestie płac oraz program PŁATNIK.

Zakres tematyczny 50 godzinnego kursu obejmuje:

1. Podstawy prawne zawieranie umów o pracę:
2. Organizacja pracy działu personalnego
3. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia:

- dokumentacja płac
- wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
- obliczanie urlopu wypoczynk.(ekwiwalent za urlop), okolicznościowego, nieobecności płatne
- obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich
- obliczanie zasiłków z budżetu państwa
- świadczenia na rzecz pracowników

5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS
7. Obsługa programu "Płatnik"

W cenie kursu zapewniamy materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz na płycie CD

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej