Nazwa kierunku / zawodu:

Kurs języka angielskiego dla opiekunów medycznych

Miasto/Lokalizacja
Gdańsk
Sumaryczna ilość godzin
20h

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich planujących podjęcie pracy za granicą ze szczególnym ukierunkowaniem na zawody medyczne takie jak: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, sanitariusz, pielęgniarka, opiekunka dziecięca.

Program kursu obejmuje:

terminologię medyczną, zwroty niezbędne w kontakcie z pacjentem (wywiad medyczny, porady, zabiegi medyczne, dysfunkcje, choroby), zwroty niebędne w rozmowie z pracodawcą,

Do wyboru:
1) minimalny
Zajęcia w soboty
po 2 godz. 18.30-19.00 (razem 20 godzin)

CENA 290 zł, 14,5 zł./godzina4 raty po 73 zł*
300 zł przy grupie poniżej 10 osób
320 zł przy grupie do 5 osób

Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej

2) podstawowy
Zajęcia we wtorki
po 3 godziny, 18.00-20.15 (razem 30 godzin)
CENA320 zł, 10,6 zł/godzina
4 raty po 80 zł*
350 zł przy grupie poniżej 10 osób
380 zł przy grupie do 5 osób
Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej
Pierwsze zajęcia 23 października

3) intensywny
Zajęcia w poniedziałki i czwartki
18.00-19.30 po 2 godz. (razem 40 godzin)
CENA 360 zł ,9zł/godzina
4 raty po 90 zł.*
380 zł przy grupie poniżej 10 osób
480 zł przy grupie do 5 osób
Do ceny kursu należy doliczyć 50 zł opłaty wpisowej

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości 50 zł najpóźniej do dnia 17 października !
*I rata płatna do dnia 20 października, II rata płatna do dnia 20 listopada, III rata płatna do dnia 10 grudnia, IV rata płatna do dnia 10 stycznia

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej