Nazwa kierunku / zawodu:

Kurs języka niemieckiego dla opiekunów medycznych

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
30h

Program kursu obejmuje:

terminologię medyczną, zwroty niezbędne w kontakcie z pacjentem (wywiad medyczny, porady, zabiegi medyczne, dysfunkcje, choroby), zwroty niebędne w rozmowie z pracodawcą, informacje na temat struktury niemieckiej służby medycznej.


cena uzależniona od ilości chętnych (ok. 400zł, 30 godz.)
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata wpisowego w wysokości 50 zł !
*I rata płatna do dnia 20 października, II rata płatna do dnia 20 listopada, III rata płatna do dnia 10 grudnia, IV rata płatna do dnia 10 stycznia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej