Nazwa kierunku / zawodu:

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Miasto/Lokalizacja
Siedlce

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

Szkoła dla absolwentów:

- branżowej szkoły I stopnia - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy LO
- zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest od razu do drugiej klasy LO
- gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej - 4 lata nauki - słuchacz przyjmowany jest do pierwszej klasy LO


oraz dla osób które z różnych powodów przerwały naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej (liceum, technikum, branżowej szkole I stopnia lub szkole zasadniczej) - czekamy na was, prosimy przynieś świadectwa i pozytywne nastawienie - uzupełnij swoje wykształcenie !

Kształcenie w systemie zaocznym, zjazdy słuchaczy średnio co 2 tygodnie.

UWAGA !!!

Osoby, które z różnych przyczyn mają zaliczoną tylko jedną lub kilka klas LO lub Technikum, mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Plejada od klasy drugiej lub trzeciej. Jest to uzależnione od zrealizowanej podstawy programowej.

Szkoła daje wykształcenie średnie oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego i równoległego kształcenia zawodowego.

W trakcie kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych słuchacz ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wielu atrakcyjnych zawodach. 

Nie marnuj czasu i zapisz się juz dziś.

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej