Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekunka dziecięca

Symbol zawodu: 325905
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Pelplin

Jeśli jesteś opiekuńcza, wytrwała i cierpliwa oraz charakteryzuje Cię umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i zamiłowanie do pracy z nimi to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Dowiedz się, jak wygląda praca jako opiekunka dziecięca i zostań jedną z nich!


Dyplomowane opiekunki dziecięce sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą – troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i rozwój dzieci. Angażują je do rozwijających gier, czy też zabaw stymulujących wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Każdego dnia ułatwiają najmłodszym załatwianie potrzeb fizjologicznych, wykonując przy tym szereg czynności pielęgnacyjno-higienicznych, związanych z przewijaniem, myciem czy przebieraniem.

Dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.

By móc wykonywać zawód opiekunki dziecięcej należy ukończyć naukę i zdać egzamin państwowy Opiekunki dziecięcej w szkole policealnej.

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry).

Podczas trwania kursu realizowane będą przedmioty:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
- Pielęgnacja dziecka zdrowego
- Pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
- Wychowanie i edukowanie dziecka
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
- Język obcy zawodowy
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów
- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
- Język migowy
- Zajęcia komputerowe


Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych, domach małego dziecka, sanatoriach, czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Może też świadczyć usługi prywatnie jako niania, a także opiekować się dziećmi na wyjazdach kolonijnych.

Predyspozycje do wykonywania zawodu:

• empatia;
• cierpliwość;
• życzliwość;
• samodzielność;
• odpowiedzialność;
• opiekuńczość;
• wnikliwość w ocenie sytuacji;
• dokładność;
• dobra pamięć;
• spostrzegawczość;
• dobra kondycja fizyczna;
• zdolności muzyczne, plastyczne;
• wysoki poziom kompetencji językowych;
• myślenie twórcze;
• podzielność uwagi

Warunki pracy:

Będziesz pracować:
• indywidualnie, ale również zespołowo;
• zarówno w budynku, jak i na zewnątrz;
• zmianowo, w nocy iświęta (placówki opieki całodobowej);
• mając rozszerzony zakres obowiązków w zależności od miejsca pracy;
• w prywatnych domach mając ruchome godziny pracy (ich wymiar może być różny);
• poza granicami kraju pod warunkiem znajomości języka obcego.

Możliwości pracy w zawodzie:

Możesz pracować między innymi:
• w żłobku;
• w szpitalu;
• w hospicjum;
• w domu małego dziecka;
• w przedszkolu;
• w prywatnym domu;
• w sanatorium;
• w klubie dziecięcym;
• we własnej firmie.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
- podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne w sekretariacie szkoły
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
- 3 zdjęcia
- dokument tożsamości do wglądu

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej