Nazwa kierunku / zawodu:

Opiekunka dziecięca

Symbol zawodu: 325905
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Szczecin

Jeśli jesteś opiekuńcza, wytrwała i cierpliwa oraz charakteryzuje Cię umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i zamiłowanie do pracy z nimi to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie! Dowiedz się, jak wygląda praca jako opiekunka dziecięca i zostań jedną z nich!


Dyplomowane opiekunki dziecięce sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą – troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i rozwój dzieci. Angażują je do rozwijających gier, czy też zabaw stymulujących wyobraźnię oraz logiczne myślenie. Każdego dnia ułatwiają najmłodszym załatwianie potrzeb fizjologicznych, wykonując przy tym szereg czynności pielęgnacyjno-higienicznych, związanych z przewijaniem, myciem czy przebieraniem.

Dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.

By móc wykonywać zawód opiekunki dziecięcej należy ukończyć naukę i zdać egzamin państwowy Opiekunki dziecięcej w szkole policealnej.

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry).

Podczas trwania kursu realizowane będą przedmioty:
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej
- Pielęgnacja dziecka zdrowego
- Pielęgnacja dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
- Wychowanie i edukowanie dziecka
- Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
- Język obcy zawodowy
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów
- Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
- Język migowy
- Zajęcia komputerowe


Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie w żłobkach, przedszkolach, świetlicach szkolnych, domach małego dziecka, sanatoriach, czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Może też świadczyć usługi prywatnie jako niania, a także opiekować się dziećmi na wyjazdach kolonijnych.


Zapisz się już teraz– wystarczy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał), 2 zdjęcia i dowód osobisty do wglądu.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej