Nazwa kierunku / zawodu:

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
12h
Cena
250 zł za semestr

Zakres 12-godzinnego szkolenia obejmuje nastepujace zagadnienia:

1. Budowa ciała i jego funkcje
2. Badania i reanimacja chorego
3. Urazy
4. Opieka medyczna nad uratowanymi osobami

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń oraz demonstracji

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej