Nazwa kierunku / zawodu:

Profesjonalna niania

Miasto/Lokalizacja
Zielona Góra
Sumaryczna ilość godzin
50h

Zakres tematyczny 50 godzinnego kursu obejmuje:

1. Rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku od 0 do 4 lat
2. Pielegnacja dziecka
3. Profilaktyka nagłych zachowań, wypadków, urazów. Pierwsza pomoc przedmedyczna
4. Psychologia zabawy. Wychowanie techniczne i artystyczne
5. Zajęcia praktyczne w przedszkolu i żłobku (20 godzin)

Wymagania:
min. 18 lat, wykształcenie średnie, zamiłowanie do pracy z dziećmi, dobra kondycja psychofizyczna, ważna książeczka sanitarno-epidemiologiczna

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej