Nazwa kierunku / zawodu:

Rekrutacja i selekcja

Miasto/Lokalizacja
Gdańsk
Sumaryczna ilość godzin
15h

Rekrutacja i selekcja pracowników stanowi podstawowy element w strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Na szkoleniu nauczysz się wszystkiego co najważniejsze w pracy doradcy HR .
Dowiesz się jak właściwie dobierać pracowników, ponieważ dokonywanie efektywnej selekcji to nie tylko wybór osoby z najlepszymi kwalifikacjami, ale przede wszystkim dopasowanie kandydata do stanowiska. Nauczymy Cię również jak przeprowadzić selekcja ze względu na dopasowanie do kultury organizacji oraz do istniejącego już zespołu. Poznasz tajniki rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Zakres tematyczny 15 - godzinnego szkolenia obejmuje:

1. Wprowadzenie do tematyki rekrutacji:
2. Metody rekrutacji wewnętrznej
3. Etapy procesu rekrutacji zewnętrznej
4. Narzędzia pomocnicze w rekrutacji:
- opisy stanowisk pracy
- opisy kompetencyjne
5. Preselekcja - pierwszy wybór kandydatów:
6. Organizacja spotkań rekrutacyjnych
7. Rozmowa kwalifikacyjna
- rodzaje pytań
- technika prowadzenia rozmów
- metoda Gordona
- technika lejka
- wywiad strukturyzowany
- wywiad sytuacyjno - epizodyczny
- wartość prognostyczna poszczególnych technik prowadzenia rozmów
- przygotowanie planu rozmowy
8. Podstawy komunikacji w rozmowach rekrutacyjnych
- technika aktywnego słuchania
- rozumienie języka ciała
- umiejętność sporządzania notatek z rozmów
9. Metody udzielania informacji zwrotnej

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej