Nazwa kierunku / zawodu:

Sekretarsko-asystencki

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
36h
Cena
600 zł zł za semestr

Zakres tematyczny:

1. Zasady organizacji biura i sekretariatu
2. Prawo pracy
3. Zagadnienia kultury i etyki zawodu
4. Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej
5. Komputeryzacja prac biurowych

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej