Nazwa kierunku / zawodu:

Administracja

Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Gdańsk

K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent Wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej, sporządza dokumenty dotyczące spraw administracyjnych, prowadzi postępowania administracyjne, sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej