Nazwa kierunku / zawodu:

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Symbol zawodu: 325509
Czas trwania:
1,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Biała Podlaska
Sumaryczna ilość godzin
690h

Technik BHP po ukończeniu szkoły:

  • Ocenia i kontroluje stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
  • Prowadzi doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
  • Ustala zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku, ocenia ryzyko zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania.
  • Ustala okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułuje wnioski do działań profilaktycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy prawa pracy - 40 godzin
Techniczne bezpieczeństwo pracy - 70 godzin
Ergonomia w procesie pracy - 45 godzin
Zagrożenia w środowisku pracy - 70 godzin
Język niemiecki zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy - 30 godzin

Łączna liczba godzin - 255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Ocena ryzyka zawodowego - 80 godzin
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - 55 godzin
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - 120 godzin

Łączna liczba godzin - 255

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 20 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).

Praktyki zawodowe - 160  godzin

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej