Nazwa kierunku / zawodu:

Technik farmaceutyczny

Symbol zawodu: 321301
Czas trwania:
2,5 roku
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Cena
750 zł za semestr

Technik farmaceutyczny zajmuje się sporządzaniem, wytwarzaniem oraz wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Kształcąc się w tym zawodzie zdobywa się wiedzę z zakresu produkcji
( wytwarzania), analizy oraz kontroli leków, ponadto uczy się obrotu środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym.

Absolwent w tym zawodzie potrafi wydawać lekarstwa recepturowe i bez recepturowe oraz posiada umiejętności właściwej obsługi klienta. W czasie trwania kształcenia poznaje się specyfikę pracy w aptece, w aptece szpitalnej, w zakładzie produkcji leków a także
w hurtowni farmaceutycznej.

Perspektywy zatrudnienia: 

- apteki ogólnodostępne, apteki szpitalne i apteki zakładowe

- punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczny

- zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego

- laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego
i spożywczego 

- stacje sanitarno- epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej