Nazwa kierunku / zawodu:

Informatyka

Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Gdańsk

K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent posługuje się dokumentacją urządzeń techniki komputerowej, montuje komputer osobisty i serwer podzespołów, modernizuje komputery osobiste i serwery, rozpoznaje rodzaje licencji i oprogramowania komputerowego, stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych.

K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent stosuje podstawy algorytmiki, zna podstawowe zasady programowania, tworzy własne typy danych, tworzy własne metody wybranych języków programowania, stosuje gotowe rozwiązania programistyczne.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej