Nazwa kierunku / zawodu:

Technik masażysta

Symbol zawodu: 325402
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
1216h
Cena
0,00 zł za semestr

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:
1) wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
2) wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
3) wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Teoria masażu - 112 godzin

Anatomia i fizjologia - 144 godziny

Podstawy fizjoterapii - 48 godzin

Wybrane zagadnienia kliniczne - 96 godzin

Język angielski zawodowy - 32 godziny

Komunikacja interpersonalna - 32 godziny

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia - 32 godziny

Język migowy - 24 godziny

BHP - 24 godziny

Zdrowie publiczne - 32 godziny

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia masażu - 560 godzin
Pracownia fizjoterapii - 48 godzin

Inne

Podstawy przedsiębiorczości  - 32 godziny (zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 120 godzin

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej