Nazwa kierunku / zawodu:

Technik masażysta

Symbol zawodu: 325402
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Tczew
Sumaryczna ilość godzin
1330h
Cena
0,00 zł za semestr

Absolwent kierunku Technik masażysta potrafi:

  • Wykonywać masaż klasyczny i segmentarny, wykonywać drenaż limfatyczny, masaż sportowy i kosmetyczny, punktowy.
  • Stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta, obserwować i oceniać reakcje pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu.
  • Obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Organizacja i działalności gospodarcza w ochronie zdrowia - 40 godzin
Język angielski w ochronie zdrowia - 40 godzin
Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia - 26 godzin
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia - 20 godzin
Język migowy - 30 godzin
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia - 20 godzin
Teoretyczne podstawy masażu - 94 godzin
Anatomia z fizjologia - 180 godzin
Zarys fizjoterapii - 50 godzin
Zagadnienia kliniczne w masażu - 90 godzin

Łączna liczba godzin - 590

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Masaż - 510 godzin
Anatomia topograficzna - 40 godzin
Fizjoterapia - 40 godzin
Łączna liczba godzin - 590

Inne

Podstawy przedsiębiorczości  - 30 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 120 godzin

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej