Nazwa kierunku / zawodu:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Symbol zawodu: 541315
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Cena
250 zł zł za semestr

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia - 230 godzin
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej - 50 godzin
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia - 20 godzin
Język obcy w ochronie osób i mienia - 40 godzin

Łączna liczba godzin - 340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń - 60 godzin
Zabezpieczenie imprez masowych - 40 godzin
Ochrona osób - 30 godzin
Konwojowanie - 40 godzin
Wyszkolenie strzeleckie - 40 godzin
Techniki interwencyjne i samoobrona - 130 godzin

Łączna liczba godzin - 340

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 40 godzin
Praktyki zawodowe - 40 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej