Nazwa kierunku / zawodu:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Czas trwania:
3 lata
Miasto/Lokalizacja
Jelenia Góra

K1 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy, posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, dobiera i przygotowuje materiały, dobiera techniki montażu, wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity, izolacje, powłoki malarskie.

K2 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

Zdobywając umiejętności w zakresie tej kwalifikacji absolwent posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi, sporządza zapotrzebowanie na materiały, ustala harmonogramy robót, dobiera zespoły robocze.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej