Nazwa kierunku / zawodu:

Technik sterylizacji medycznej

Symbol zawodu: 321104
Czas trwania:
1 rok
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
360h
Cena
0,00 zł za semestr

CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12. Wykonywanie
dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych:
1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 20 godzin
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy - 30 godzin
Język migowy - 20 godzin
Język angielski zawodowy w branży medycznej - 15 godzin
Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki - 41 godzin
Technologia sterylizacji z elementami informatyki - 38 godzin

Łączna liczba godzin -160

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Wykonywanie dekontaminacji medycznej - 144 godzin
Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej - 16 godzin
Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia - 16 godzin

Łączna liczba godzin - 180

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 20 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej