Nazwa kierunku / zawodu:

Technik usług kosmetycznych

Symbol zawodu: 514207
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
860h
Cena
750 zł za semestr

Absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

Zawód stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Zawód daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym - 40 godzin
Język angielskiw salonie kosmetycznym - 40 godzin
Podstawy – anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce - 95 godzin
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu - 80 godzin
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała - 85 godzin

Łączna liczba godzin - 340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, szyi i dekoltu - 170 godzin
Zabiegi pielęgnacyjne i upiększająca dłoni, stóp i ciała - 170 godzin

Łączna liczba godzin - 340

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 20 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej