Nazwa kierunku / zawodu:

Terapeuta zajęciowy

Symbol zawodu: 325907
Czas trwania:
2 lata
Miasto/Lokalizacja
Pelplin
Sumaryczna ilość godzin
1376h

Terapeuta zajęciowy

Posiadacz dyplomu terapeuty zajęciowego nabywa kompetencje do organizowania różnych form zajęć terapeutycznych, opracowywania programów terapii, diagnoz terapeutycznych, prowadzenia pracowni terapii zajęciowej. Praca czeka w szkołach specjalnych, świetlicach terapeutycznych, DPS-ach, warsztatach terapii zajęciowej, sanatoriach, w domach prywatnych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 32 godzin
Język niemiecki zawodowy - 32 godzin
Podstawy psychologii i pedagogiki - 48 godzin
Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy - 144 godzin
Język migowy - 48 godzin
Podstawy terapii zajęciowej - 256 godzin
Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia - 32 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej - 208 godzin
Prowadzenie terapii zajęciowej - 384 godzin

Łączna liczba godzin - 592

Inne

Podstawy przedsiębiorczości - 32 godzin (szkoła dla dorosłych, zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu).
Praktyki zawodowe - 160 godzin

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej