Nazwa kierunku / zawodu:

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
15h
Cena
400 zł zł za semestr

Szkolenie jest swego rodzaju kompendium wiedzy o komunikacji i związanych z nią pułapkami. Pozwala zrozumieć, na czym polega precyzja przekazu, poznać wpływ mowy ciała i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Uczy asertywności i reakcji na agresywną krytykę. Poznając schemat procesu komunikacyjnego i odkrywając własne nawyki komunikacyjne, uczestnicy szkolenia uczą się świadomie wpływać na jakość osobistych kontaktów

Zakres tematyczny 15 godzinnego szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zrozumienie swoich relacji z grupą

2. Doskonalenie zachowań w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi

3. Nauczenie się budowania dobrego kontaktu i porozumienia z innymi

4. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i samopoznania w tym obszarze

5. Doskonalenie koncepcji swojego JA i wiary we własne możliwości w aspekcie interpersonalnym

6. Poprawa umiejętności bycia efektywnym członkiem zespołu lub jego liderem

7. Zwiększenie skuteczności osobistej w odnoszeniu sukcesów

8. Rozwijanie własnych zasobów inteligencji emocjonalnej.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej