Nazwa kierunku / zawodu:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
30h
Cena
450 zł zł za semestr

Zakres tematyczny:

1. Indywidualizacja wywierania wpływu w zarządzaniu
2. Kierowanie i zarządzanie personelem
3. Kreatywny menadżer
4. Jak zostać liderem?
5. Twórcze przewodzenie ludziom

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej