Nazwa kierunku / zawodu:

ZUS płatnik

Miasto/Lokalizacja
Siedlce
Sumaryczna ilość godzin
15h

Zakres tematyczny 15 godzinnego kursu:

Omówienie aktualnej wersji programu Płatnik. Różnice między aktualną wersją a starym programem płatnik.


- Omówienie dostępnych źródeł informacji o programie płatnik na stronach www.

- Instalacja programu – na bazie Access oraz na bazie SQL

- Omówienie szaty graficznej programu:

- Wstępne omówienie parametrów programu

- Rozpoczęcie pracy z programem płatnik

- Rejestracja Płatnika: osoba prywatna, osoba prawna

- Rejestracja ubezpieczonego (np. ZUS ZUA, ZUS ZWUA)

- Wprowadzanie dokumentów (RSA, RZA, DRA)

- Zakładanie paczek dokumentów, wydruk dokumentów

- Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną

Strona używa cookies Dowiedź się więcej
Strona używa cookies Dowiedź się więcej